หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563 2020-07-08 17:27:01 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 2020-06-09 10:17:58 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 2020-05-07 09:31:27 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 2020-04-22 15:25:02 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 256 2020-04-22 15:09:32 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 256 2020-04-22 15:08:56 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562 2020-04-22 15:05:57 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563 2020-04-16 17:17:36 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563 2020-04-16 17:41:29 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 2020-04-02 15:30:26 รายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน