หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 2021-01-15 14:32:40 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 2021-01-06 14:44:18 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส1/2564 2021-01-05 13:52:27 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 2020-11-09 16:14:35 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 เดือนกรกฎาคม 63 ถึงเดือนกันยายน 2563 2020-10-21 08:59:50 รายละเอียด
สรุปทำสัญญา กันยายน 2563 2020-10-07 19:28:09 รายละเอียด
สรุปทำสัญญา มิถุนายน 2563 2020-10-07 19:24:42 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563 2020-09-02 10:18:20 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563 2020-08-05 09:40:42 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 256 2020-07-16 17:48:46 รายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน