หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ รายละเอียด
สรุปทำสัญญา กรกฎาคม 2562 2019-08-01 15:03:34 รายละเอียด
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 2019-07-31 08:41:09 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2562 2019-07-02 13:30:33 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2562 2019-06-04 13:30:33 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 2561 2019-04-30 14:30:33 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2562 2019-04-30 13:30:33 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2562 2019-04-02 13:30:33 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2562 2019-02-28 13:30:33 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2562 2019-02-04 13:30:33 รายละเอียด
ตอบข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อน้ำประปา 2019-01-24 13:30:33 รายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน