หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รับสมัครงาน กปภ.ข.4

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศ​เพิ่มเติม เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้​เพื่อรอขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา
เลื่อนขึ้นข้างบน