หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
4 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
5 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 256
6 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 256
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน