หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 256
4 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3/2563
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
9 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
10 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 256
เลื่อนขึ้นข้างบน