หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระของสัญญา ไตรมาส3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส2/2564
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน