หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 เดือนกรกฎาคม 63 ถึงเดือนกันยายน 2563
3 สรุปทำสัญญา กันยายน 2563
4 สรุปทำสัญญา มิถุนายน 2563
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
7 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 256
8 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3/2563
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน