หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส2/2564
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส1/2564
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน