หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส1/2564
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 เดือนกรกฎาคม 63 ถึงเดือนกันยายน 2563
8 สรุปทำสัญญา กันยายน 2563
9 สรุปทำสัญญา มิถุนายน 2563
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน