หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี งบประมาณ 2565
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน