หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ที่อยู่ กปภ.ข.4 / กปภ.สาขา ในสังกัด

หน่วยงาน เวลาทำการ/ติดต่อ แผนที่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30-16.30)
โทร.0-7720-0517 แฟ๊กซ์.0-7720-0271
 แผนที่
กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ซอย ศรีวิชัย 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7727-2683 แฟ๊กซ์. 0-7727-3483
Facebook / E-mail : 5551011@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7737-9074 แฟ๊กซ์. 0-7737-9074
Facebook / E-mail : 5551012@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7742-0138 แฟ๊กซ์. 0-7742-0222
Facebook / E-mail : 5551013@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7736-1112 แฟ๊กซ์. 0-7736-2095
Facebook / E-mail : 5551014@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7739-7325 แฟ๊กซ์. 0-7739-7116
Facebook / E-mail : 5551015@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาไชยา
361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7743-1591 แฟ๊กซ์. 0-7743-5394
Facebook / E-mail : 5551016@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาเกาะพงัน
91/13 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 077-377-477 แฟ๊กซ์. 077-377-477
Facebook / E-mail : 5551033@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาชุมพร
259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7737-9074 แฟ๊กซ์. 0-7737-9294
Facebook / E-mail : 5551017@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7754-1171 แฟ๊กซ์. 0-7754-1171
Facebook / E-mail : 5551018@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 077-599610 แฟ๊กซ์. 077-599610
Facebook / E-mail : 5551019@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7781-1192 แฟ๊กซ์. 0-7781-1192 ต่อ 109
Facebook / E-mail : 5551020@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาพังงา
24 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7641-2156 แฟ๊กซ์. 0-7641-1156
Facebook / E-mail : 5551021@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7642-1115 แฟ๊กซ์. 0-7643-1328
Facebook / E-mail : 5551022@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาท้ายเหมือง
7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7657-1452 แฟ๊กซ์. 0-7657-1532
Facebook / E-mail : 5551023@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7631-9173 แฟ๊กซ์. 0-7631-9176
Facebook / E-mail : 5551024@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7561-1354 แฟ๊กซ์. 0-7561-2982
Facebook / E-mail : 5551025@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาอ่าวลึก
160/2 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7568-1156 แฟ๊กซ์. 0-7568-1875
Facebook / E-mail : 5551026@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7569-9447 แฟ๊กซ์. 0-7569-9447
Facebook / E-mail : 5551034@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7541-1339 แฟ๊กซ์. 0-7541-1584
Facebook / E-mail : 5551027@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาชะอวด
11 หมู่ที่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7538-1001 แฟ๊กซ์. 0-7538-1001
Facebook / E-mail : 5551028@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาปากพนัง
291 ม.3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7544-3112 แฟ๊กซ์. 0-7544-3113
Facebook / E-mail : 5551029@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7544-5739 แฟ๊กซ์. 0-7548-6577
Facebook / E-mail : 5551030@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขาขนอม
36 ม. 9 ทางไปหาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7552-8201 แฟ๊กซ์. 0-7552-8710
Facebook / E-mail : 5551031@pwa.co.th
 แผนที่
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 16.30)
โทร. 0-7537-8607 แฟ๊กซ์. 0-7537-8608
Facebook / E-mail : 5551032@pwa.co.th
 แผนที่
เลื่อนขึ้นข้างบน