หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 405,500 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 586,107.00 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 12,663,857.35 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 14,014,639.16 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 7,915,465.44 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2563แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี/เดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์)

เลื่อนขึ้นข้างบน