หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวรับสมัครงาน กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 ประกาศ​เพิ่มเติม เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
2 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้​เพื่อรอขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
7 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
8 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
เลื่อนขึ้นข้างบน