หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวรับสมัครงาน กปภ.ข.4

# หัวข้อ
1 เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
4 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
5 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
9 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน)
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
เลื่อนขึ้นข้างบน