การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ข่าวสาร กปภ.สาขาบ้านตาขุน

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนพร้อมทั้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ในเดือน ตุลาคม 2562

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่ม

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระ

กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี 23 ตุลาคม 2562

 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และผู้อำนวยการกองกิจการประปา 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประทีป 

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน วันที่ 16 ตุลาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 256

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบ

                    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์

กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”

กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”

                  กปภ.สาขาบ้านตาขุนดำเนินกิจกรรม “Mo

Syndicate content