การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ข่าวสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบริมราชาภิเษก

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรกปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพร

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายใต้การบริหารของนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดทำพิธีลงนามถวายพระพ

กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  เนื่องในโอกาสวันเฉลิ

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.ส.สุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพระแสง เพื่

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การบริหารของนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "

กปภ.สาขาบ้านนาสาร "Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562

"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562

      วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 น.ส.สุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk" ครั

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ หัวหน้างาน ๘ งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ ๑๖

 โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร โดยนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภู

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านนาสาร

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านนาสารรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านนาสาร

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านนาสาร โดยมีนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร แ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับส

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับส

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานสาธารณสุขเวียงสระ

กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานสาธารณส

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

Syndicate content