การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ข่าวสาร กปภ.สาขาเกาะสมุย

กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน และบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด

กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานเข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัฆทานพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พ

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

     กปภ.สาขาเกาะสมุย จะทำการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด Ø110 มม.โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ใน

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย จะทำการย้ายแนวท่อเมน HDPE ขนาด Ø225 มม.บริเวณปากซอยแม่น้ำซอย 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา  20.00  - 02.00

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆและรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES

กปภ.สาขาเกาะสมุยออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆและรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด    นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกนอกสถานที่ บริเวณพื้นที่ ต.บ่อผุด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด  นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกนอกสถานที่ บริเวณพื้นที่ ต.อ่างทอง ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อทำกา

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้มอบหมายพนักงานในสังกัด นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและประชาชน ให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งประกอ

กปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ทั้งนี้ได้มอบของขวัญที่ระลึกและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๓๐๐ ขวด

กปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายหัวหน้างานอำนวยการ นางสาวอลิสรา ชัยกิจ และหัวหน้างานผลิต นายณรงค์ชัย ใจห้าว พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการชมรมอาสาสมัค

กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเกาะสมุย

กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

             กปภ.สาขาเกาะสมุย นำโดยนางสาวอลิสรา ชัยกิจ หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการและหัวหน้างานผลิต นายณรงค์ชัย ใจห้าว ได้เข้าร่วมพิธีท

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้มอบหมายพนักงานในสังกัด นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและประชาชน ให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งประกอ

กปภ.สาขาเกาะสมุย นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่อประปาแตกชำรุด

กปภ.สาขาเกาะสมุย นำรถ PWA MOBILE SERVICES ประชาสัมพันธ์ท่อแตกชำรุด

กปภ.สาขาเกาะสมุย นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับท่อเมน HDPE ขนาด Ø315 มม.แตกชำรุด บริเวณหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย ม.5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ใน

Syndicate content