การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

ข่าวสาร กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎคาคม ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสักรับชำระค่าน้ำในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน(วิภาวดี)รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสัก

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

             วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

              วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

             วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดโครงการให้ความรู้/อบรม อปท.(โครงการใส่ใจผู้บริโภค)

ผจก.กปภ.สาขาฯ และ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัด อบต.คลองสระ ร่วมเปิดโครงการจนท.ผู้ดูแลระบบประปา ของ อปท.ทีมงาน งานผลิตให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา PMให้ความรู้เกี่ยวเครื่องมือ/และการทดสอบคุณภาพน้ำการทดสอบคุณภาพน้ำมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

           วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสักรับชำระค่าน้ำในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน(วิภาวดี)รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสัก

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารโดย นาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

             วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประ

Syndicate content