การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

สรุปทำสัญญา มิถุนายน 2562

สรุปทำสัญญาประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

สรุปทำสัญญา พฤษภาคม 2562

สรุปทำสัญญาประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รายละเอียด

สรุปทำสัญญา มีนาคม 2562

สรุปทำสัญญา มีนาคม 2562

รายละเอียด

สรุปทำสัญญา กุมภาพันธ์ 2562

สรุปทำสัญญา กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

สรุปทำสัญญา มกราคม 2562

สรุปทำสัญญา มกราคม 2562

รายละเอียด

Syndicate content