ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียด

Syndicate content