การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

ข่าวสาร กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด 

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test 
 

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ได้มอบหมายให้ จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯและพนักงานในสั่งกัดร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ ถนนศรีตาปี (ซอยบางหลา)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ ทางหลวงชนบทถนนสาย ก.

กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานีร่วมจัดบูธเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ภายใต้การบริหารงาน โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test และหาท่อรั่ว ใน DMA ๑๐

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test และหาท่อรั่ว ใน DMA ๑๐

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ สี่แยกถนนอำเภอ

Syndicate content