ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการซ่อมท่อ เนื่องจาก ท่อ PE 160 มม. แตก บริเวณตลาดนัดสามแยกทางคริสต์ พื้นที่จ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง จะดำเนินการล้างถังน้ำใสสถานีบริการโคกกลอย ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.30 น.

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ สี่แยกถนนอำเภอ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการติดตั้งชุดดับเพลิง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน PC ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 500 ไร่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

จะดำเนินการติดตั้งชุดดับเพลิง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน PC ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 5

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการติดตั้งชุดดับเพลิง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน PC ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 500 ไร่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ตั้

กปภ.สาขาบ้านตาขุน หยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 500 ไร่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 500 ไร่ อำเภอบ้านตา

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการติดตั้งชุดดับเพลิง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน PC ตั้งแต่หน้าวัดตาขุน – แพ 500 ไร่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากท่อน้ำประปาขนาด 315 มม.แตกชำรุด บริเวณแม่น้ำหลังสวน ทำให้ต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 14.30

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

คืนวันที่ 27 ธันวาคม  2561 กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาก กปภ.สาขาพังงาดำเนินการค้นหาท่อแตกรั่วบริเวณตลาดวังหม้อแกง ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

วันที่ 26 ธันวาคม  2561 กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากดำเนินการตัดประสานท่อเมนหลักเข้ากับท่อวางใหม่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4311  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน ทั่วบริเวณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากทางโค้งฟุตวาล์วท่อทางดูดเกิดการรั่ว ส่งผลให้ไม่สามารถสูบน้ำดิบผลิตจ่ายน้ำ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ทั่วทั้งบริเวณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น.

Syndicate content