ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ้านตาขุน เนื่องจากมีรถแบล็คโฮขุดไปโดนท่อประปา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อจ่ายน้ำ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 110 มม. แตกฉุกเฉิน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอคีรีรั

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำว่ามีท่อจ่ายน้ำแตกฉุกเฉิน เนื่องจากมีรถแบล็คโฮขุดไปโดนท่อประปา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อจ่ายน้ำ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณตรงข้ามวัดสุวรรณบรรพต อ.ขนอม ข.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำว่ามีท่อจ่ายน้ำแตกฉุกเฉิน เนื่องจากมีรถแบล็คโฮขุดไปโดนท่อประปา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อจ่ายน้ำ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 11

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากท่อ PVC ขนาด 300 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค.62

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค.62

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด PE 160 มม.

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

วันที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00  น.   ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 01.00 น.

ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ ถนนศรีตาปี (ซอยบางหลา)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม ขนาด Ø ๑๖๐ มม. บริเวณ ทางหลวงชนบทถนนสาย ก.

Syndicate content