ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย จะทำการย้ายแนวท่อเมน HDPE ขนาด Ø225 มม.บริเวณปากซอยแม่น้ำซอย 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา  20.00  - 02.00

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
กรมทางหลวงได้ทำคูระบายน้ำ หน้าอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จะดำเนินการย้ายแนวท่อ

ในวันที่ 18 ม.ย.

“กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 4/2562”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 
เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินหน้าร้านโมเดิร์นฮาร์ต หมูีที่ 2 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศกรุณาสำรองน้ำไว้ด้วยนะค่ะ !!

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน  บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐริคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก กรมทางหลวงทำคูระบายน้ำหน้าอำเ

ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 50 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ปิดน้ำซ่อมท่อขนาด PE 50 มม. ตั้งแต่เวลา 10.15 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยท่อ PE ขนาด 160 มม.

Syndicate content