ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเกาะสมุยจะทำการตัดประสานท่อ HDPE ? ๓๑๕ มม.ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

กปภ.สาขาเกาะสมุยมีโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณ คลองวัดเล โดยจะทำการตัดประสานท่อ HDPE ø ๓๑๕ มม.ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐น. ส่งผลให้พื้นที่บริเวณบ้านแม่น้ำ มีแรงดันต่ำและน้ำประปาไหลอ่อน

ประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

            ด้วยท่อน้ำดิบ ขนาด ๓๐๐ มม.

ต.ลิปะน้อย ต.มะเร็ต ต. หน้าเมือง และต.บ่อผุด น้ำประปาไหลอ่อน ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.-๒๐.๐๐น.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน

-----------------------------------

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด ? ๒๒๕ มม.

            เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเพื่อย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด Ø ๒๒๕ มม. บริเวณคลองวัดเด ม.1 ต.แม่น้ำ ส่งผลให้บริเวณ ต.แม่น้ำซอย ๕ จนถึง หมู่บ้านบ้านสวนเนรมิต ต.แม่น้ำ  น้ำประปาไม่ไหล  ในวันเสาร์ ที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.เป็นต้นไป

 

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมน ขนาด ? ๓๑๕ มม.

เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเพื่อย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด Ø ๒๒๕ มม. บริเวณคลองวัดเด ม.1 ต.แม่น้ำ ส่งผลให้บริเวณ ต.แม่น้ำซอย ๕ จนถึง หมู่บ้านบ้านสวนเนรมิต ต.แม่น้ำ  น้ำประปาไม่ไหล  ในวันเสาร์ ที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.เป็นต้นไป

ท่อประปาชำรุดทำให้น้ำไม่ไหลในบางพื้นที่

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ และอ.หลังสวน ระหว่างวันที่ 1 - 2 มกราคม 2555 ทำให้เกิดกระแสน้ำหลากในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยเฉพาะน้ำในแม่น้ำหลังสวนซึ่งเป็นสายน้ำหลัก มีระดับน้ำท่วมสูงจนเข้าท่วมในพื้นที่ กปภ.สาขาหลังสวน จนทำให้กระแสน้ำพัดพาท่อส่งน้ำ ขนาด 315 มม.

Syndicate content