ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. หรือ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เนื่องจาก ท่อ PE 160 มม. แตก 

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08..00 – 10.00 น.

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

     กปภ.สาขาเกาะสมุย จะทำการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด Ø110 มม.โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ใน

การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315 มม

ด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.10 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

Syndicate content