การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคลองท่อม จัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล เพื่อพี่น้องชาวบ่อเกลือ จ.น่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมโครงการชมรมคนรักแมนยู-ลิเวอร์พูล อำเภอคล

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม และนายวรวัฒน์ ต่อติด หัวหน้างานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมกิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เ

วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส "วันปิยะมหาราช"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลอลท่อม และพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีท่อประปาแตกฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีท่อประปาแตกฉุกเฉิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน ซ่อมท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม. 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  นำโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม"ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำโด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิก

ประกาศ...หยุดจ่ายน้ำ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วม

 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานกา

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งท

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส

Syndicate content