การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการล้างถังตกตะกอน

 วันที่ ๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย  นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ได้มอบหมายให้งานผลิต ดำเ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวา

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่ีองในวันพ่อแห่งชา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หน่วยงานภายนอก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่หการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบประปา แก่ห

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ ต่อติดห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๔๖๑

เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  นำโดย  นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  พร้อมด้วยหัวห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ออกสำรวจจัดการหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างานบริก

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบเพื่อรายงานตัว กับผู้ว่าราชการจัง

วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันที่ - เวลาหยุดจ่ายน้ำ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 15.00 น. หรือ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

วัน/เวลา หยุดจ่ายน้ำ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  เวลา 11.45 - 14.00 น. หรีอจนกว่าจะแล้วเสร็จ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งท

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

Syndicate content