การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกสำรวจท่

เมื่อวันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึกในวาระขึ้นปีใหม่ แก่หน่วยงานราช

เนื่องในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าพบ นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอลำทับ ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ และ พันตำรวจเ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้

เนื่องในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม &r

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการปร

เนื่องในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดย นายโกวิทย์ เพชร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรม "ฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรม "ฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์"การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรม "ฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์"การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรม "ฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์"การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรม "ฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์"

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชมรมฟุตซอลสายสัมพันธ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่สำนักงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่สำนักงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่สำนักง

เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมียม สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่จ่ายค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” ของรางวัลพรีเมีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ รับปั๊บ" เพียงผู้ใช้น้ำรายใหม่จ่ายค่าติดต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่ที่ทำกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนให้แก่ที่ทำก

วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งท

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานสาธารณสุขการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานสาธารณสุขการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานสาธารณสุข

วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

Syndicate content