การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งท

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ

เนื่องในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด โดยร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรม 5 ส.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักกราช ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานพระราชพิธีบรมรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานพระราชพิธีบรมรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานพระราชพิธีบรมร

เนื่องในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อสมทบทุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ

วันที่  28 เมษายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศ...หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. ในวันที่ 24 เมษายน 2562. ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อม

ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบหมายให้ นายชำนิ บุญชุม หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วย

Syndicate content