การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ข่าวสาร กปภ.สาขาเกาะพะงัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน สนับสนุนน้ำดื่มให้กับชมรมกีฬาเรือใบอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

 วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต ได้สนับน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับ ช

กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกั

พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิต สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สภากาชาดไทย  ณ ที่ว่าการ

กปภ.สาขาเกาะพะงันเข้าร่วมกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)”

วันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน มอบหมายหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสัง

กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และเข้าร่วมกิจกรรม "วางทุ่นผูกเรือ ดำน้ำเก็บขยะ"

วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน  ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนัก

กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรม" Big Cleaning Day " ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายนอ

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ดำเนินกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และไม้ยืนต้นสร้างความชื่นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสาน ศาสตร์พระราชาและพระราชินี ปี ๒๕๖๒”

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และไม้ยืน

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๕) ลงพื้นที่ติดตามสภานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาเกาะพะงัน

วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญยก  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสัง

Syndicate content