การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๓๕"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม ดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ ดาวเด่น ประจำไตร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. ณ หน่วยบริการปะทิว

วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของนางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เพ็ชรโชติ หัวหน้างาน ๗ ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมประชุมประชาคมกับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหินกลบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เร่งปฏิบัติการหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สูญ

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ นางสาวปานเลขา ทับเคลียว พนักงานการเงินและบัญชี ๖ รักษาการ หัวหน้างาน ๗ งานอำนวยการ พร้อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโ

Syndicate content