การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เเก่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนเอกสาร โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan :WSP)

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ประชุมซักซ้อมทบทวนข้อมูลทีมงาน ตัวชี้วัด WSP ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดโครงการประชุมสายงาน ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้แต่ละงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการประชุมสายงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในขณะปฎิบัติงาน On The Job Training (OJT) โครงการจัดการน้ำสะอาด โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan :WSP)

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan :WSP) และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภ

Syndicate content