การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (เทียนหลวง) ณ วัดนาหอยโข่ง

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานและบริเวณโรงกรองแม่ข่ายท่าแซะ

ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครบการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้้งที่๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม "ลานอุ่นไอรักและการแข่งขันขูดมะพร้าว"

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท

Syndicate content