การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน โรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ และบ้านพัก กปภ

ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตน้ำปะทิว และ บ้านพัก พนักงาน กปภ.

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑&nbs

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม ดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ประกาศเจตจำนง "ประกาศจุดยืน การประปาส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ประกาศเจตจำนง "ประกาศจุดยืน การประปาส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรโปร่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระราชทาน และพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ่นห่มพระบรมธาตุสวี ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

Syndicate content