การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เดินหน้าลดน้ำสูญเสีย

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา  กปภ.สาขาท่าแซะ โดยนายสาธิต  สุหุโล  หัวหน้างานผลิต  นำทีมงานพนักงานและลูกจ้างงานบริการและงานผลิตร่วมกันทำ  STep   Test    หาจุดท่อรั้ว  ในพื้นที่หน่วยบริการปะทิว,หน่วยบริการมาบอำมฤต  ตั้งแต่เวลา  22.00  น. -  04-30  น.  

Syndicate content