การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซ สนับสนุนของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วย นางสาวป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ การป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​

เมื่อวันที่​ ๒๗ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการแก้ไขท่อส่งน้ำดิบแพสูบน้ำแรงต่ำคุริง ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร​

เมื่อวันที่​ ๒๗ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้ก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้น้ำ "บริการเหนือความคาดหวัง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ประกาศปิดทำการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ  ประกาศปิดทำการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมดาวเด่นประจำไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นา

Syndicate content