การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑"

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม พลเอก ธีรชัย นาควานิน ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ นางสาวปานเลขา ทับเคลียว หั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ในการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะจัดกิจกรรม โครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ จากใจชาว กปภ.สาขาท่าแซะ ๒๕๖๑"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบของขวัญที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่ส่วนราชการในพื้นที่และผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบของขวัญที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ นางสาวปานเลขา

Syndicate content