การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน&quot

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ในศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. ณ แม่ข่ายท่าแซะ

วันอังคารที่​ ๓๐​ เมษายน ๒๕๖๒  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย​ สมพงศ์​ ณ​ นคร ผู้จัดการการประปาส่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

Syndicate content