การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้ก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินเพื่อรองรับการประปาส่วนภูมิภาค ตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน&quot

Syndicate content