การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

ข่าวสาร กปภ.สาขาปากพนัง

กปภ.สาขาปากพนัง เร่งดำเนินการซ่อมปั๊มตัวหลักชำรุด ณ โรงสูบน้ำสระ 300 ไร่ และโรงสูบน้ำบ้านบางน้อง

กปภ.สาขาปากพนัง เร่งดำเนินการซ่อมปั๊มตัวหลักชำรุด ณ โรงสูบน้ำสระ 300 ไร่ และโรงสูบน้ำบ้านบางน้อง

        &

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ปี 2562

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ปี 2562

            เมื่อวันที่ 24 พฤษ

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2562

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2562

               

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังร่วมกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาปากพนัง นำโดย นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเ

กปภ.สาขาปากพนัง สนับสนุนน้ำประปาในการระงับเหตุเพลิงไหม้

กปภ.สาขาปากพนัง สนับสนุนน้ำประปาในการระงับเหตุเพลิงไหม้

               

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4/2562 ณ บริเวณพื้นที่บ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งตะวันอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4/2562 ณ บริเวณพื้นที่บ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งต

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับหน่วยงานภายนอก

ปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำดื

Syndicate content