การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

ข่าวสาร กปภ.สาขาชะอวด

กปภ.สาขาชะอวด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาชะอวดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำป

กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอว

กปภ.สาขาชะอวด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30. น.

กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด นำโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดกา

กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด นำโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวดพร้อมด้วยหัวหน้างานและพน

กปภ.สาขาชะอวด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดย นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัด

กปภ.สาขาชะอวด มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนให้กับเทศบาลตำบลท่าประจะ

ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงาน

กปภ.สาขาชะอวด มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนชะอวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

กปภ.สาขาชะอวด มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

Syndicate content