การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง

ข่าวสาร กปภ.สาขาทุ่งสง

กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร(Internal Audit) ISO 9001:2015

ในวันที่ 10-11 ก.ค.

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

กปภ.สาขาทุ่งสง ล้างถังตกตะกอนตามแผน Water Safety Plan (WSP)

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นายอานุภาพ ชาญสมุทร หัวหน้างานผลิต และ

กปภ.สาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นางพวงเพชร สุข

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562

ในวันที่ิ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาทุ่งสง ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินประเภทท่อกับ อปท.

ในวันนี้ (27 มิ.ย.62) กปภ.สาขาทุ่งสง โดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว!!

เนื่องจากท่อแตก

Syndicate content