ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโด

“กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562”

 “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP)
ครั้งที่ 11/2562”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562

“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน

บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 9  สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ชี้แจงข่าวน้ำประปาขุ่นแดง

ตามที่ วาไรตี้เล่าข่าว รายการ “เรื่องพลบค่ำ” ของสำนักข่าวไทย อสม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 16/62

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด

Syndicate content