ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดประชุมซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเชิญ ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานในสังกัด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารโดย นางจันทิรา ทองพูล ผจก.กปภ.สาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการรับมือกั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหา ท่อแตก – ท่อรั่ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนพร้อมทั้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ในเดือน ตุลาคม 2562

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่ม

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระ

กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี 23 ตุลาคม 2562

 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562 กปภ. สาขาบ้านตาขุน น้อมเกล้าฯ รำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี  23 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และผู้อำนวยการกองกิจการประปา 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประทีป 

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีจุดเทียน ฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน

Syndicate content