ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลุมพินี ตำบลนาเตย

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ ๑๖

 โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร โดยนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภู

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และร่วมปลูกต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  มอบหมายให้นายสุวิทย์ บุญมูสิก หัวหน้างาน 8 งา

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน ตามโครงการจิตอาสา 904 วปร.

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่&nbs

กปภ.สาขาท้ายเหมือง ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่13

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร 

วันจันทร์ที่ 8 – 12 กรกฏาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายจีรศักดิ์ หัถชีพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

วันจันทร์ที่ 8 – 12 กรกฏาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายจีรศักดิ์ หัถชีพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การป

Syndicate content