การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

ข่าวสาร กปภ.สาขาอ่าวลึก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก เข้าร่วมในพิธีการปิดฝึกอบรมในงาน(OJT) หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ”รุ่นที่1/2562

      ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาสาขาอ่าวลึก พร้อมด้

กองฝึกอบรมภูมิภาค3 ได้กำหนดฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร “การใช้และรักษามาตรวัดน้ำ” รุ่นที่1/2562 ให้กับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

    ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กองฝึกอบรมภูมิภาค3 ได้กำหนดฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร “การใช้และรักษามา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก เข้าร่วมในพิธีการเปิดฝึกอบรมในงาน(OJT) หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ”รุ่นที่1/2562

         ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.50น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ประชุมซักซ้อม การให้ความรู้กับ อปท. และการทำจาร์เทสและวัดค่าstrokeสารส้ม

     วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นางนุชนภ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึกร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เนื่องในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงานโดย นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านถ้ำเพชร อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ วันที่11 มิถุนายน 2562

ในวันอังคาร ที่11 มิถุนายน พ.ศ.2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงานของ นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าอำเภออ่าวลึก

วันที่ 6  พฤษภาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงานโดย นางนุชนภา  พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธ

Syndicate content