การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ข่าวสาร กปภ.สาขากระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน ตามโครงการจิตอาสา 904 วปร.

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่&nbs

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เชิญชวนศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 ( IDMEx 2019) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 ( IDMEx 2019) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภู

การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315 มม

ด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2662

 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ ( 24 มิ.ย.62 ) เวลา 11.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่เข้าร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิพ.ศ.2562 (IDMEx2019)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

Syndicate content