การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ข่าวสาร กปภ.สาขาภูเก็ต

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และร่วมปลูกต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  มอบหมายให้นายสุวิทย์ บุญมูสิก หัวหน้างาน 8 งา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ

        วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค นำโดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 พร้อมด้วยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภู

กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว บริเวณที่พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว และตำบลรัษฎา

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายสุวิทย์ บุญมูสิก หน้างานบริการและค

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต

      วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นายบุญยก คงกิจ  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมทั้งตรวจสอบแหล่งน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งบริเวณ

กปภ.สาขาภูเก็ต จัดพิธีทำบุญสำนักงาน

          วันเสาร์ที่ 22  มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดพิธีท

Syndicate content