การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

ข่าวสาร กปภ.สาขาท้ายเหมือง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอท้ายเหมือง

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง มอบหมายให้พนัก

กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2562

         เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2562

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ทำความสะอาด ล้างถังน้ำใส ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลโคกกลอย

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมกิจกรรมออกหาน้ำสูญเสีย

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 การประปาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลุมพินี ตำบลนาเตย

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพง

กปภ.สาขาท้ายเหมือง ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่13

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ดำเนินการค้นหาน้ำสูญเสียโดยวิธี Step Test

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือ

Syndicate content