การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ข่าวสาร กปภ.สาขาตะกั่วป่า

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ออกหน่วยบริการน้ำประปาแก่ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้ง

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

กปภ.สาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2562

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2562 "

ในวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า นำโดย นายสุคนธ์ ชูรักษา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า มอบหมาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าตามโครงการ "จ่ายปั๊บ รับฟรี " มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่​ 4  มกราคม  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า​ ภายใต้การบริหารงานของ นายสุคนธ์  ชูรักษา ผู

กปภ.สาขาตะกั่วป่า สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมวิ่งมาราธอน “ Run For Andaman International 2018” รำลึก 14 ปี เหตุการณ์สึนามิอันดามันและพิธีสถาปนาปฏิญ ญาภูเก็ต-พังงา-อันดามัน

                            เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า   ภายใต้การบริห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นไป ปลูกไป " เพื่อพ่อหลวง

                 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า  นำโดย นางธันย์วรินท์  คงจันทร์  หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสายงานอำนวยการ&n

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562”

วันอังคาร ที่ 18  ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่ว ภายใต้การบริหารงานของ นายสุคนธ์  ชูรักษา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบค

กปภ.สาขาตะกั่วป่าประกาศหยุดจ่ายน้ำช่วยคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.20 ถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมท่อแตกรั่ว ข

กปภ.สาขาตะกั่วป่าประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 23  พฤศจิกายน  2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 -16.30 น.

กปภ.สาขาตะกั่วป่าประกาศหยุดจ่ายน้ำช่วยคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.50 - 16.00 น.

Syndicate content