การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Testการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Testการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Testการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Testการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Test

คืนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่

กปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่

   8 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงประปาเพื่อประชารัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงประปาเพื่อประชารัฐ

    7 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา สำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย

สำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย สำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย สำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย สำรวจท่อแตกรั่ว ทำ Step Test เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และลดอัตราน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการปร

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปา

กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

26 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วน

กปภ.สาขาพังงา "เพิ่มคุณค่าองค์กร" รับการตรวจสอบ และคำแนะนำ กระบวนการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ (ITGC)

กปภ.สาขาพังงา "เพิ่มคุณค่าองค์กร" รับการตรวจสอบ และคำแนะนำ กระบวนการควบคุมทั่วไปกปภ.สาขาพังงา "เพิ่มคุณค่าองค์กร" รับการตรวจสอบ และคำแนะนำ กระบวนการควบคุมทั่วไปกปภ.สาขาพังงา "เพิ่มคุณค่าองค์กร" รับการตรวจสอบ และคำแนะนำ กระบวนการควบคุมทั่วไปกปภ.สาขาพังงา "เพิ่มคุณค่าองค์กร" รับการตรวจสอบ และคำแนะนำ กระบวนการควบคุมทั่วไป

ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค 

กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดกปภ.สาขาพังงา ล้างถังตกตะกอน ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด

25 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินงานตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) โดยพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดงานผลิต

กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

24 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาข

Syndicate content