การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561

ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2561

ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561

        25 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

10 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561

กปภ.สาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561
ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 ไปจนถึงวันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561

นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงา

นายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงานายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงานายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงา

2 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม รับฟังและแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง

กปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธี

วันที่ 2 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายประภาส  ศรีสุพรรณ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายสุริยา  ฟองคำ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะประช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561

21 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำ

Syndicate content