การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2561

            วันที่ 27 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้า

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. 500 ขวด

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภ

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 ลงพื้น

กปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯกปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯกปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯกปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯกปภ.สาขาพังงา และกปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

14 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการ

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

กปภ.สาขาพังงา "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"กปภ.สาขาพังงา "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"กปภ.สาขาพังงา "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

1 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดกา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วน

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภมาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำทับปุด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำทับปุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำทับปุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำทับปุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำทับปุด

21 พฤษภาคม 2561  การประส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูม

Syndicate content