การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล

           25 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษ

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา 25 กรกฎาคม 2561

        วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขุมเหมือง แม่ข่ายพังงา

               23 กรกฎาคม 2561  การประส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนา

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561

              24 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตร

กปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2561

กปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการสนทนายามเช้ากปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการสนทนายามเช้ากปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการสนทนายามเช้ากปภ.สาขาพังงา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการสนทนายามเช้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาคผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห

กปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.30 - 09.30 น.

กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561กปภ.สาขาพังงา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วย หัวหน

กปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plus

กปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plusกปภ.สาขาพังงา ร่วมรับฟังการประสัมพันธ์โครงการ PEA Smart Plus

12 กรกฏาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการปร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และระบบผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

กปภ.สาขาพังงา ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก และระบบผลิตน้ำตามมาตรฐาน ISO 9001กปภ.สาขาพังงา ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก และระบบผลิตน้ำตามมาตรฐาน ISO 9001กปภ.สาขาพังงา ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก และระบบผลิตน้ำตามมาตรฐาน ISO 9001กปภ.สาขาพังงา ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก และระบบผลิตน้ำตามมาตรฐาน ISO 9001

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานการประเมินและการรับรองมาตร

Syndicate content