การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายทินกร บุญญานุพันธ์ หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการปั่นให้ฟิน กินให้หรอย ครั้งที่่ 2 จังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการปั่นให้ฟิน กินให้หรอย ครั้งที่่ 2 จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการปั่นให้ฟิน กินให้หรอย ครั้งที่่ 2 จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการปั่นให้ฟิน กินให้หรอย ครั้งที่่ 2 จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วน

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี TO Happiness Phang-nga City"

กปภ.สาขาพังงา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.กปภ.สาขาพังงา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.กปภ.สาขาพังงา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.กปภ.สาขาพังงา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.

วันที่ 13 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภ

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561

               วันที่ 12 กันยายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจัดการน้

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำทึมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยห

กปภ.สาขาพังงา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา กปภ.สาขาพังงา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา กปภ.สาขาพังงา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา กปภ.สาขาพังงา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

Syndicate content