การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมรัฐพิธี

       กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556  นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมี นายสุรินทร์  เพรชสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อใช้บริการในงานกาชาดจังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำทีมโดยผู้จัดการฯกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์
        มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 1,000 ขวด โดยนายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำทีมโดย ผู้จัดการ กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณอาคารสำนักงานและโรงกรองน้ำขุมเหมืองนบปริง

กปภ.สาขาพังงา นำทีมโดย นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงานำทีมโดยผู้จัดการกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาัำำพังงา ปฏิบัติการเชิงรุก ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย โดยได้ดำน้ำสำรวจหาท่อแตกรั่ว และซ่อมท่อ ในทะเล บริเวณหน้าเกาะปันหยี,เกาะหมาจู,เกาะไม้ไผ่

กปภ.สาขาพังงา ปฏิบัติการเชิงรุก ดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่วในทะเล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปฏิบัติการเชิงรุก

จัดทีมสำรวจหาท่อแตกรั่ว และซ่อมทอในทะเล โดย ได้ซ่อมท่อ PE ขนาด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ได้ออกปฏิบัติการซ่อมท่อน้ำ ที่เลิกใช้งาน มาใช้งานใหม่เพื่อนำน้ำดิบจากน้ำตกโตนมาใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจ่ายน้ำประปาต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ได้ออกปฏิบัติการซ่อมท่อน้ำ ที่เลิกใช้งาน มาใช้งานให


 ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  นำทีมโดย ผู้จัดการ  กิตติศักดิ์   เกื้อกาญจน์  พร้อมด้วยงานผลิต  , งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย


Syndicate content