การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่  21 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม “มุ่ง มั

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมวิ่งการกุศล “บัวชมพู มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 5/2562

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสัง

กปภ.สาขาพังงา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์”

14 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา และ บริษัท ที

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ Customer Information System (CIS) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

 เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมกับกปภ.สาขาต

กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสนทน

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัง

กปภ.สาขาพังงา มอบรถจักรยานให้กับกาชาดจังหวัดพังงา

16 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมงาน “เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังห

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้ นายสุริยา ฟองคำ หัวหน้าง

กปภ.สาขาพังงา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.พร้อมมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

วันที่ 11 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

Syndicate content