การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2561

14 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนควา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา

8 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการ

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด) ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด)กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา&nb

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561

ธันวาคม  2560  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา

4 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพ

กปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวกปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวกปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวกปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว

30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล"

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล"กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล"กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล"กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม.

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม.

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ PE 400 มม. กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ PE 400 มม. กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ PE 400 มม.

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม.

Syndicate content