การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดกปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดกปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดกปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดกปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดกปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำป

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

กปภ.สาขาพังงา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

19 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จ

กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

กปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายกปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายกปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายกปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายกปภ.สาขาพังงา ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

คืนวันที่ 18 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยนายประภาส ศรีสุพรรณ หัวหน้างานบริการฯ พนักงานในสังกัดงานบริการฯ และ

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงากปภ.สาขาพังงา ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา

วันที่ 12 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยนายสุริยา ฟองคำ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่ง

กปภ.สาขาพังงา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกปภ.สาขาพังงา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

      12 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค 

กปภ.สาขาพังงา มอบรถจักรยานให้กับกาชาดจังหวัดพังงา

กปภ.สาขาพังงา มอบรถจักรยานให้กับกาชาดจังหวัดพังงากปภ.สาขาพังงา มอบรถจักรยานให้กับกาชาดจังหวัดพังงา

11 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจ” โดยมอบรถจักรย

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

 9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  9 มกราคม 2561 กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561

       วันที่ 19 ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาพังงา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมนหลักเข้ากับท่อวางใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสาน

Syndicate content