การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ข่าวสาร กปภ.สาขาพังงา

กปภ.สาขาพังงา ประเมินการบริหารยกระดับมาตรฐาน

ตรวจประเมินการบริหารยกระดับมาตรฐาน  นำโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๑๓ พร้อมกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และผู้จัดการการไฟฟ้าส่ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย     นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักงาน และลู

การประปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินเพื่อรองรับการประปาส่วนภูมิภาค ตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานใน

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยพนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสน

กปภ.สาขาพังงา ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมลงนามแสดงคว

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้ง 8/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสนท

กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพังงา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกร

Syndicate content